Puljer og fonde

Vedrørende udfyldelse af §18 skemaer og spørgsmål til §18, bedes du/I kontakte

Aktivitetshuse- og klubber under Frivillighedens Huse:

Tovholder Gurli Kirkedal
Tlf.: 41 22 55 31
E-mail: gurli.kirkedal@hjoerring.dk

Øvrige foreninger og organisation:

Frivilligcenter Hjørring
Østergade 9, 9800 Hjørring
Tlf.: 20 34 40 70
E-mail: post@frivilligcenterhjoerring.dk

Hjørring Kommunes §18 pulje

Hjørring Kommune ønsker at bidrage til gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats der gavner borgernes sundhed og trivsel.

Kommunen afsætter hvert år et beløb til uddeling til frivillige sociale foreninger efter Servicelovens § 18.
Der kan gives både driftstilskud og tilskud til enkeltprojekter samt donationer til julehjælp.

Der er tre årlige ansøgningsrunder til § 18-puljen

  • 15. oktober: Drift og projekt for det kommende år
  • 15. april: Projekt for indeværende år
  • 15. september: Donationer til julehjælp

For at søge om tilskud fra § 18-puljen skal du have følgende

  • Et aktivt NemID til foreningen
  • CVR-nummer
  • Adgang til foreningens digitale postkasse 

For at komme i betragtning til § 18-midler skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema, som du finder på nedenstående side.

Læs mere om §18