Frivillighedens Huse

Frivillighedens Huse består af forskellige aktivitetshuse og -klubber i Hjørring Kommune.

Aktivitetshusene og -klubberne er et tilbud målrettet alle pensionister og efterlønnere samt til de frivillige sociale foreninger i Hjørring Kommune.
Her kan man mødes om kreative, fysiske og sociale aktiviteter. Se mere under Aktivitetshuse og -klubber.

Kerneopgaven er at "Skabe livskvalitet for borgeren ved at tilbyde en meningsfuld og aktiv hverdag i fællesskab med andre"

Frivillighedens Huse har kontor ved Østergade 9, 9800 Hjørring - tlf. 41 22 55 31

Lån af lokaler

Frivillige sociale foreninger omfattet af Servicelovens §18 kan låne lokaler.

Frivillighedens huse står for udlån af lokaler i Forsamlingsbygningen, Aktivitetshuset Lønstrup, Aktivitetshuset Poulstrup og Vestergården Lendum.
Folkeoplysende foreninger og evt. andre, der er godkendt af Hjørring Kommune til at benytte kommunale lokaler, kan anvises lokaler i Frivillighedens Huse, i det omfang bestyrelserne for Frivillighedens Huse i de konkrete tilfælde vurderer, at det kan ske uden påvirkning af aktiviteterne i Frivillighedens Huse.

Se mere om de enkelte lokaler under de enkelte huse.

P.t. er der særlige retningslinjer vedr. brug af husene p.g.a. Covid19.
Se retningslinjerne under de forskellige steder.