Arrangementer

Se her hvad der sker ud over de faste aktiviteter.

Onsdag d. 27. september

  • kl. 17.30 Høstfest med høstetale.
  • I samarbejde med seniorklubben afholdes høstfest på Havbakken.
  • Pris incl. mad, kaffe og småkager kr. 100,00.
  • Tilmelding senest 20. sept. mellem 10 og 12 til Signe 30287420, Grete 61997732, Henning 20142080 eller Karen 25149998

Onsdag d. 4. oktober

  • Kl. 14.00 Banko

Onsdag d. 1. november

  • Kl. 13.30 Grethe Olesen fra "Team forebyggende hjemmebesøg" kommer og orienterer om, hvordan forebyggende hjemmebesøg foregår nu.
  • kl. 14.00 Banko

 Hold øje med Hjørring AntenneSelskabs kanal på jeres TV ift. yderligere arrangementer og hjemmesiden www.frivillighedenshuse.hjoerring.dk.